Tips 13 Forslag – Torsdag & Fredag

Tips 13 Forslag – Torsdag Det vist spilforslag kan eventuelt spilles som R-6-4-144.                         Tips 13 Forslag – Fredag Det viste spilforslag kan eventuelt spilles som R-5-4-72.